Kilder

Som kilde til vår nettbaserte ordliste har vi blant annet brukt to ulike faglitterær bøker: "Slangordbork" og "Kebabnorsk ordbok". I tillegg samler vi troverdig informasjon fra miljøene som bruker disse ordene i sin dagligtale. Ettersom mange av ordene i vår ordliste kan ha flere betydninger, har vi valgt å publisere kun den mest velkjente betydningen blant miljøene.

Forklaring