Hvorfor støtte vårt arbeid?

Som en bruker av kebabnorsk.diestus.com har du tilgang til en unik ressurs for å lære og forstå kebabnorsk – en språkvariant som er stadig mer populær i Norge. Ved å støtte vårt arbeid kan vi fortsette å utvikle og forbedre nettstedet, og gi deg enda bedre verktøy for å forstå og bruke dette morsomme og fargerike språket. Din støtte vil også hjelpe oss med å øke bevisstheten om kebabnorsk og bidra til å bevare og feire mangfoldet i det norske språket.