5-0

Synonym for politi. Uttales “five-o”.

Pass på, browski, 5-0 står der borte.

Stammer fra det amerikanske TV-programmet Hawaii 5-0. Blir brukt som et slangord i USA.

Var dette til hjelp?