Bomme

Brukes for å spørre om noe. Mest brukt når man spør etter røyk/snus.

Yo, tror du jeg kan bomme en prell av deg, eller? Ja, seff, man!

Gammelt, norskt slangord.

Var dette til hjelp?