Chattes

Betyr å ses/snakkes. Trenger ikke å bety at dere faktisk skal chatte, men at dere ses.

Bro, jeg stikker hjem, ass! Cool, vi chattes, man!

Stammer fra ordet “chat” (snakke), og betyr egentlig å chatte på Internett, men betydningen har blitt endret.

Var dette til hjelp?