Fyke

Betyr å stikke/dra. Brukes som et verb.

Bruur, det stedet her er wack, da… Ærlig ja, vi fyker herfra faast.

Stammer fra det norske ordet “å fyke” og betyr det samme.

Var dette til hjelp?