Loke

Å loke er bare å henge rundt uten mål eller mening. En loker er en om sløser tiden sin på unødvendige ting.

Yo, hva skjer, man? Join byen ‘a, vi loker på Oslo City!

Ukjent opphav.

Var dette til hjelp?