Modell

Brukes når man snakker om hvilket år folk er født i.

Hvor gammel er hun? hun er 94-modell har jeg hørt ass, man!

Stammer fra aldersmerking på biler (2003-modell, 1997-modell osv.).

Var dette til hjelp?