ROFL

Internett-slang for uttrykket “Rolling on the floor laughing”. Direkte iversatt fra engelsk betyr det “ruller rundt på gulvet og ler”.

Ha ha, det der er sykt lættis. ROFL!

Er egentlig et online-slangord, men blir også brukt i dagligtale.

Var dette til hjelp?