Trenches

Direkte betydning av ordet trenches er område. Blir ofte brukt til å forklare et spesifikt område man har en spesifikk tilknytning til.

Bruken av ordet stammer fra tidligere krigføring, hvor samholdet “in the trenches” var viktig. Noe som har blitt videreført inn i kebabnorsken, hvor “trenches” representerer et område som er tilknyttet en person/gruppe.

Dette er mine trenches, bruttern

Kommer fra det engelske ordet Trenches, som på oversatt til norsk betyr “skyttergrav”. Ordets opprinnelige mening: “Lang, smal grøft gravd ned i bakken der soldater bodde/oppholdt seg under krigføring”

Var dette til hjelp?