Vestkantsvarting

Betegnelse på en mørkhudet person som er fra Oslos vestkant eller har dyre klær.

Han der bruker merkeklær hele tiden. Serriøst? Helt vestkantsvarting, da.

Stammer fra Karpe Diems sang kalt “vestkantsvartinga”.

Var dette til hjelp?