Askhole

Noen som stiller mange dumme, meningsløse og ubehagelige spørsmål. Kan også være en elev som sløser hele klassens tid på å stille læreren spørsmål som bare han/hun ikke forstår.

Ei, jeg satt på Facebook så jeg ha’kke fått med meg noe av det du har sagt de siste 17 minuttene, kan du gjenta det?

Stammer fra det engelske ordet “asshole” (drittsekk) og “ask” (spørre) og har blitt gjort om slik at det blir “askhole”. Brukes også som et slangord i USA.

Var dette til hjelp?