ASAP

Forkortelse av uttrykket “as soon as possible” og betyr “så fort som mulig”

Vi må bounce herfra ASAP!

ASAP er en forkortelse av det engelske uttrykket “as soon as possible”

Var dette til hjelp?