Azz

Har samme mening som “ass” og “as”. Sies på slutten av setningen.

Ouff, jeg dufa grovt, azz!

Stammer fra det norske ordet “assa”, som igjen stammer fra “altså”, som har blitt gjort om. Kan også skrives som “ass” og “as”.

Var dette til hjelp?