Blæste

Å ha sex/lure/stjele/banke eller ødelegge.

Jeg blæsta den tærte mæba i går. Du kommer til å bli blæsta, tulling!

Ukjent opphav.

Var dette til hjelp?