Briefe

Å skryte og leke deilig. Brukes som et verb. En briefer er en skrytepave.

Bare se måten han parkerer Mercedesen sin midt i skolegården på, ekte briefer.

Er et norsk slangord som stammer fra Oslo vest.

Var dette til hjelp?