BRB

Internett-slang for uttrykket “Be right back”. Direkte oversatt betyr det “kommer snart tilbake.”

Hey, brb, må en tur på dass

Er egentlig et online-slangord, men blir også brukt i dagligtale.

Var dette til hjelp?