Pæze ut

Betyr å sovne når man er utrolig sliten. Brukes som et verb.

Når føk du hjem i går ‘a, bro? Var hjemme klokka 04 ass, man, pæza ut med én gang!

Stammer fra det engelske verbet “to pass out”, som betyr det samme, og brukes også som et slangord i USA.

Var dette til hjelp?