Pæze

Å pæze noe er å sende noe videre/gi det bort. Brukes som et verb.

Bro, pæz tv-kontrollen ‘a, The Voice har begynt! Shiet, er klokke ti allerede?!

Kommer fra det engelske verbet “to pass”, som betyr å sende over/overstå noe.

Var dette til hjelp?