Slakte

Å slakte er å spise mye mat/spise maten fort. Brukes som et verb.

Joiner du byen eller, bro? Vi stikker til Bislett og tar en babb! Ouuff, ja seff! Kunne slakta en hest, man!

Kommer fra det norske ordet “slakte”.

Var dette til hjelp?