Snorte

Betyr å sniffe. Blir mest brukt i narkotikasammenheng, hvor kokain sniffes.

Vekk han ‘a Umulig, jeg tror han har snorta litt for mye, ass.

Kommer fra det engelske ordet “snort”, med samme betydning.

Var dette til hjelp?