STFU

Internett-slang for uttrykket “Shut the fuck up”, som betyr å holde kjeft.

Kan du stfu, jeg prøver å lese en bok her!

Er egentlig et online-slangord, men blir også brukt i dagligtale.

Var dette til hjelp?