Lame

Et adjektiv som beskriver noen eller noe som ikke er morsomt. En kjedelig person. Uttales med e og ikke a: “leim”.

Bro, joiner du Club Mango i kveld, eller?

Opprinnelig betyr ordet “vanfør, lam”. Blir brukt som et slangord i USA.

Var dette til hjelp?