Leggo

En kortere versjon av “Let’s go”. Betyr “la oss gå/dra”.

Skal vi gli til banen, eller? Leggo!

Stammer fra Chris Browns sang “Look at me now” fra 2011.

Var dette til hjelp?