Hooke

Betyr å skaffe/få tak i. Brukes som et verb

Bro, hva skjer i dag ‘a? Joiner du byen?

Stammer fra det engelske ordet “hook”, som betyr å feste noe/henge noe på.

Var dette til hjelp?